NİÇİN KARİYER KOÇLUĞU? 

Kariyer kelimesinin kökeni, Latincede “taşıma yolu” anlamına gelen “Carraria” kelimesinden  gelmektedir. 16.yy.a kadar atların izlediği yol olarak tanımlanan’ kariyer kelimesi, sonradan bir iş veya görevin başarılması için hızlı bir şekilde ve hiç durmadan izlenmesi gereken yol anlamını kazandığı görülmektedir. 

Her insanın hayatında ki en vazgeçilmez yaşam hedeflerinden birisidir.  Yaşamı boyunca kariyerinde en fazla 3-5 önemli  değişiklik yaptığı bilinmektedir. Kariyer koçluğu kişinin, iş hayatına ilişkin konulardaki farkındalığını artırmasına, yaşam amacı ve onunla bağlantılı olarak kariyer hedefleri konusunda netleşmesine, kariyerindeki gelişim ve dönüşüm için etkili olacak aksiyonların belirlenmesine yardımcı olan etkileşimli bir süreçtir. ‘Kariyer Koçluğu’ alan kişilerde öz farkındalığın gelişmesi, yaşam amacı ve hedefleri konusunda netleşme, iş ortamında etkinliğin ve verimliliğin artması ve yaşam kalitesinin iyileşmesi gözlemlenir.

Kariyer koçluğu kişilerin yetkinlik düzeyleri konusunda farkındalığını arttırmalarına, harekete geçmek için cesaretlenmelerine ve hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları yol haritasının oluşmasına yardımcı olur. Kariyer koçu bu süreçte yapmış olduğu işin amacına sahip çıkabilen, içsel motivasyonu oldukça yüksek, her iki tarafın da kazanacağı ilişkilere inanan, devamlı gelişim, ilerleme ve aktarım yeteneklerine sahip olan ve hayatı kaliteli yaşama amacına sahip kişilerdir. 

KARİYER KOÇLUĞU NEDİR?

Kariyer koçluğu, bireyin uzun soluklu kariyer yolculuğuna odaklanmış olan bir koçluk çeşididir. Kariyer koçu danışanın, kariyerine yön veren etkenleri ve alternatif kariyer yollarına ulaşmada yardımcı olur. Ayrıca kariyer koçu, bireyin olmak istediği kariyer basamak ile olduğu kariyer basamağı arasındaki farkı kapatmada yardımcı olur. Danışanın kariyer fırsatlarından yararlanma noktalarında strateji geliştirmelerine olanak sağlar. Kariyer koçunun sağladığı en büyük yararlardan birisi de, iş hayatında istediği verimi alamayan insanlara yeni bir soluk getirmesidir. 

Kariyer koçluğu hizmeti alan bireylerin hayatında ve kariyerinde meydana gelen pozitif yöndeki gelişim aşağıdaki gibidir;

 •  Kişiler kendi zayıf ve güçlü yönlerini tespit ederler, 
 •  Kariyerine dair hedeflerini kesin olarak belirleyip, ona göre ilerlerler, 
 •  Hedeflerine ulaşmak için plan ve stratejiler geliştirirler, 
 •  Mevcut kaynaklarını etkin bir biçimde kullanırlar, 
 •  İş tatmini nedeniyle hayat kalitelerini yükseltirler, 
 •  Duygusal doyumu daha fazla hissederler, 

KİMLER KARİYER KOÇLUĞU ALABİLİR? 

 • Üniversite öğrencileri
 • İş hayatına yeni atılacak kişiler
 • İşinde bir değişime, dönüşüme gereksinim duyanlar,
 • Farklı bir iş, farklı bir sektör deneyimlemek isteyenler,
 • İş hayatına ara verdikten sonra geri dönmeyi planlayanlar
 • Profesyonel olarak çalışırken kendi işini kurmak isteyenler
 • Sık sık iş değiştiren ancak bir türlü istediği işi veya iş ortamını bulamayanlar