BİLDİĞİNİZİN AKSİNE…

Koçluk, öğrenciler için doğru kararları almak, akıl vermek, tavsiyede bulunmak değildir.

Öğrenci koçluğu; öğrenim hayatı devam eden genç bireyin, düşünme sistemini olumlu yönde geliştiren, içsel kaynaklara ulaşıp bu kaynakları etkin bir biçimde kullanmasını sağlayan ve bunların sonunda da hedefini doğru olarak belirleyip buna ulaştıran bir koçluk programıdır. Bir başka ifadeyle koçluk, öğrencilerin akademik başarılarını arttırma, eğitim hayatında yaşanan güçlüklerin üstesinden gelme, yaşam kalitesini arttırma ve kişinin kendisine uygun doğru kararları almasını sağlayan bir sistemdir.

Koçluk, öğrenciler için doğru kararları almak, akıl vermek, tavsiyede bulunmak değildir. Bunun aksine Gallwey’in dediği gibi koçluk;

‘Bir kimsenin kendi performansını en üst düzeye çıkarma potansiyelini harekete geçirmektir. Öğretmekten ziyade, öğrenmelerine yardımcı olmaktır.’  Timothy Gallwey

Koçluk Çalışmalarında Bir Hedefimiz Var!

 • Öğrenciyi bulunduğu noktadan istediği noktaya ulaştırmaktır. Bunu yaparken öğrenci koçu, doğru ve güçlü sorular sorarak bireyin güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmesini sağlar, kendini daha iyi tanımasına ve duygularını yönetebilir hale gelmesine olanak sağlar.
 • Öğrenci amaç ve hedeflerine doğru ilerlerken koç yansız ve yargısız bir şekilde, tavsiyede bulunmadan, akıl vermeden öğrenciye yol arkadaşlığı yapmalıdır.
 • Öğrenci koçu öğrenciye yaşamının tüm alanlarından nasıl etkili bir şekilde faydalanabileceğini ve sınava hazırlanmanın yaşamdan kopmak olmadığını göstermelidir.

Öğrenciler Koçluk ile Neyi Çözmek İstiyor?

 • Kendilerine uygun ders çalışma sistemini öğrenmek.
 • Motivasyon arttırmak ve hedef belirlemek.
 • Odaklanma ve Konsantrasyon sorunlarını çözmek.
 • Kendilerine uygun mesleği belirlemek.
 • Sosyal ve akademik yaşam arasında denge kurmak.
 • Aile ile yaşanan iletişim sorunlarını çözmek.
 • Özgüven arttırmak.
 • Kaygı ve stresle başa çıkmak.

Öğrenci Koçluğu, öğrencinin düşünme sistemini olumlu yönde geliştiren, içsel kaynaklara ulaşıp bu kaynakları etkin bir biçimde kullanmasını sağlayan ve bunların sonunda da hedefini doğru olarak belirleyip buna ulaştıran bir koçluk programıdır.

Koçluk Sürecimizin Sonunda Öğrencimiz;

 • Kendine uygun verimli ders çalışma yöntemini öğrenmiş olur ve böylece akademik başarısı artar,
 • Öğrenci kendini motive etmeyi öğrenir, duygularını yönetebilir hale gelir,
 • Sınav kaygısını anlar ve yönetmeyi öğrenir,
 • Stres, kararsızlık, umutsuzluk ve bunun gibi olumsuz duyguların üstesinden gelmeyi öğrenir,
 • Karar alma, çözüm üretme, problem çözme yetenekleri gelişir,
 • Odaklanma ve konsantrasyon sorunlarının üstesinden gelebilir,
 • Kendine uygun hedef belirler ve bunu gerçekleştirmek için eyleme geçer,
 • Kendini daha iyi tanır ve bu sayede zamanını iyi yönetebilir,
 • Sorumluluk duygusu, iç disiplin ve özgüveni gelişmiş olur,
 • Hobileri ve dersleri arasındaki dengeyi kurabilir,
 • İlişki ve iletişim becerileri gelişir, ailesi ile arasındaki bağları güçlenir.