Duygusal Zeka Mentorluğu

Duygusal Zeka; Başarı Bilimi

Son 25 yılda psikoloji biliminde ve bir çok benzer alanda  popüler bir hale gelen Duygusal Zeka dört ana alandan ve 18 yetkinlikten oluşur. Bu anlamda duygusal zekanın ne olduğu ve nasıl geliştirileceğini konusunda yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz.

“Duygusal açıdan zeki bir insan dört alanda uzmandır: Duyguları tanımlama, duyguları kullanma, duyguları anlama ve duyguları düzenleme.” John Mayer ve Peter Salovey

Duygusal Zeka programının temel amacı çalışanların, kendi duygularının farkında olma ve yönetme konusunda kendilerini geliştirebilmelerini sağlamak. Bunun yanında başkalarının duygularını anlama ve ilişkiyi yönetme konusunda ilerlemelerini sağlamaktır. Aynı zamanda bu program yöneticilerin koçluk ve mentorluk becerilerini ileriye taşımak için tasarlanmıştır. Bu nedenle Duygusal farkındalık, duygusal zeka için temel bir beceridir.

Bu eğitimde duyguların anatomisini ve nasıl ortaya çıktıklarını öğreneceğiz. Bir diğer odak noktamız duygu ve düşüncelerin davranışı nasıl etkilediğini fark etmek olacak. Aynı zamanda  iş yaşamında başarının duygusal zeka ile bağlantısını inceleyeceğiz. Bu anlamda duygusal zekanın öz-farkındalık ve öz-yönetim alanına odaklanacağız.

İşbaşında Duygusal Zeka kitabının yazarı Daniel Golmen, başarma yeterliliği açısından düşük düzeyde olan insanların, kendileri için hedefler ve standart belirlemeleri gerektiğinde ya bezgin ya da gerçekçi olmaya tavır sergilediklerini belirtiyor. Aynı zamanda başarma dürtüsünün, başarının gereği olduğunu söylüyor. Bir diğer gerçek, motivasyon ve duygu kelimeleri, harekete geçmek anlamına gelen latince “motere” kökünden türemiştir. Yani hedeflerimiz doğrultusunda bizi harekete geçiren şey duygular.

Eğitimi Hedefi

 • Otomatik kararlar ile bilinçli kararları fark etmek
 • Her birinin ne zaman işe yaradığını anlamak
 • Öz farkındalığı arttırmak
 • Çevik düşünmek
 • Etkili karar alma
 • Sezgileri kullanmak
 • Duyguları yönetmek
 • Bilişsel stratejiler geliştirmek

Eğitimin İçeriği

 • Duyguların Anatomisi
 • Beynimiz
 • Duygu – Düşünce ve Davranış
 • Çevik Düşünce
 • İlişkisel Düşünme
 • Marshmallow Hikayesi
 • Savunuculuğu Yönetme
 • İşbirliğine Dayalı Niyet
 • Dinleme ve Soru Sormanın Gücü