Koçluk Kültürü İle Neler Mümkün?

Koçluk Kültürü İle Neler Mümkün?

KOÇLUK KÜLTÜRÜ İLE NELER MÜMKÜN?

Artan Performans ve Verimlilik: Koçluk; bireylerin ve ekiplerin kullanılmayan potansiyelini ortaya çıkartarak, performansın ve verimliliğin artmasını sağlar. Koçlukla birlikte beceri ve kaynakların daha iyi kullanılması hedeflenir, görevlerin daha etkin icra edilmesini ve çözüm odaklı bakılmasını sağlar. Koçluk sorumluluk alma temelinde ilerleyeceğinden değişim gerektiren durumlarda yöneticinin esnekliğini artıracaktır.

Sürdürülebilir Gelişim: Yılda bir iki defa düzenlenen eğitimlerin aksine; artan ve akılda kalan kişisel öğrenme ile yönetme şeklinin sürekli gelişimidir.

Değişime Uyum ve Esneklik: Piyasalarda artan rekabet, ekonomik belirsizlik ve istikrarsızlık durumlarında esnek ve değişime uyumlu olmasını sağlar.

Motivasyon Kaynakları: Koçluk; yöneticilerin stratejik hedeflerinin daha farkında olmalarını ve hedeflerine ulaşmak adına seçeneklerini çoğaltmalarını sağlar. Kişi; kendi beceri, yetenek ve potansiyelinin ışığında öz motivasyonunu keşfederek olaylara bakar.