DiSC, her yıl 1 milyonun üzerinde kişi tarafından kullanılan ve en çok tercih edilen kişisel değerlendirme aracıdır.

 

DiSC yargılayıcı olmadan insanların davranış farklılıklarını tartışmaya yardımcı olur. DiSC modeli insanların kendilerini daha iyi anlamaları için kullanabilir ve kişilerin davranışlarını diğerlerine adapte edebileceği ortak bir dil sağlar. Bir DiSC kişilik envanteri yapmak isterseniz, kişilik ve davranışlarınız hakkında detaylı bir rapor üreten bir dizi soru cevaplamanız istenir.

 

DiSC modeli, dört temel davranış stilini tanımlayan basit ama güçlü bir modeldir: D, i, S ve C ve her bir farklı DiSC uygulamasının temeli olarak hizmet eder.

  • D: Hakimiyet
  • I: Etki
  • S: Kararlılık
  • C: Vicdanlılık

Her insanın farklı tarzları ve öncelikleri olan benzersiz bir davranış profili vardır – hiç kimse bir diğerinden daha iyi veya daha kötü bir tarza sahip değildir. Tarzdaki bu farklılıkların son derece değerli olabileceğine inanıyoruz.

Mizaç Modeli

Mizaç Modelli Kişilik Raporu mizacınızda bulunan baskın niteliklerinizi, motivasyon kaynaklarınızı, tutumlarınızı, temel duygularınızla, güven ve stres durumundaki davranışlarınızı ortaya koyar. En iyi halinizi ve gölge yanlarınızdaki davranış modellerinizi ortaya koyar.

MİZAÇ: Doğuştan gelen, 7’sinde neyse 70’inde de odur dedirten, temel arayışlarımızı ve motivasyon kaynaklarımızı belirleyen ve bizi diğerlerinden ayıran yapısal çekirdeğimizdir. Mizaç, kişiliğimizin genlerimizden gelen doğal bir parçasıdır ve bu nedenle, kişiliğin biyolojik ve içgüdüsel süreçlerle meydana gelmiş bir kısmını oluşturur. Aynı ana babadan büyümüş, aynı şekilde yetiştirilmiş, aynı fiziksel şartlardan etkilenmiş ikizler arasındaki temel farklılıklar bize mizacın ne denli önemli olduğunu gösterir. Mizaç doğumdan itibaren hatta doğumdan önce anne karnındayken şekillenir.

KARAKTER: Çevreden edinilen, deneyimlerimizin ve hayatımız boyunca yaşadığımız sosyal etkileşimlerin bir sonucu olarak oluşan parçamızdır. Genetik olmadığı için farklı aşamalardan geçerek olgunlaşır ve son halini genellikle yetişkinlik döneminde alır. Bu sebeple üzerinde değişiklik yapmak ya da modifiye etmek mümkündür.

KİŞİLİK: Mizacın çevresel faktörlerle etkileşimi sonucunda ortaya çıkan; eylem, duygu ve davranış tarzlarının tümüdür. Bu yüzden, kişiliğe sadece genetik mirasın bir ürünü olarak bakamayız. Kişilik, aynı zamanda bir kişinin etrafında gerçekleşen çevresel etkilerin de bir sonucudur. Kişilik, bireyleri birbirinden ayıran bir şeydir, yani her bireyin kendine has özelliği budur.

 

Aşağıda yer alan her başlıkta özenle analiz edilmiş raporlar düzenliyoruz. Mevcut rapor üzerinden öğrenci ile birebir koçluk ve mentorluk çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda ebeveyn danışmanlığı hizmeti sunuyoruz.

 

  • Öğrencilerin Güçlü Yanları
  • Öğrencilerin Motivasyon Kaynakları
  • Gelişim Alanları
  • Hedef Belirleme ve Sonuç Alma Yöntemleri
  • Stres ve Rahat Hatları
  • Çatışma Yönelimleri ve İletişim Tarzları