Motivasyon Koçluğu:

Motivasyon öğrencinin eğitim hayatında ihtiyacı olan önemli konular arasındadır. Özellikle sınav sürecinde olan öğrencilerin hedeflerine ulaşmak için yüksek bir motivasyona ihtiyaçları vardır. Koçluk seanslarıyla öğrenci hem motivasyonu nasıl yüksek tutacağına yönelik araçlar öğrenir hem de kendi motivasyon kaynaklarını keşfedip bu süreci nasıl yöneteceğinin yollarını belirlemiş olur.

Sınav Kaygısı Koçluğu:

Sınav kaygısı öğrencinin akademik başarısını düşüren ve potansiyelini tam anlamıyla ortaya koymasını engelleyen ciddi bir sorundur. Öğrencinin sınava yüklediği anlam sonucunda ortaya çıkar ve öğrencinin sınava yönelik olumsuz düşüncelerin yoğunluğu kaygının düzeyinin ne seviyede olduğunu belirler. Koçluk seanslarıyla öğrencinin kaygı düzeyi ortaya çıkarılır, yüksek kaygı seviyesinde olan öğrencilerin koçluk teknikleriyle kaygıları normal bir seviyeye düşürülür ve öğrencinin sınava yüklediği olumsuz anlamlar değiştirilerek bu konuda daha özgüvenli hissetmesi sağlanır.

Stres Koçluğu:

Öğrencinin kaygı duyduğu konuları yönetebilme sürecidir. Koçluk seanslarında öğrencinin kaygı duyduğu konuların üstesinden gelmesi sağlandıkça stres seviyesinin de normal bir düzeye gelmesi sağlanır.

 

Öz Disiplin ve Zaman Yönetimi Koçluğu:

Yoğun akademik yaşamın içinde olan öğrenciler akademik ve özel yaşam arasında denge kurmakta zorlanırlar. Okuldaki ders programı, ödevler, projeler, sınavlar, sosyal hayat derken öğrenci zamanı yönetmekte zorlanır. Bu durum önceliklerin belirlenmesinde ve sorumlulukların yerine getirilmesinde ciddi aksaklıklara yol açar. Koçluk seanslarında öğrencinin yaşamının içinde var olan bütün alanların nasıl programlandığı anlaşıldıktan sonra, sorunun nerede olduğunu belirlenir. Öğrencinin öncelikle zamanı doğru şekilde yönetmesine yarayacak araçlar çalışılır ve en doğru yöntemin öğrencinin yaşayıp deneyimlemesi sonucunda elde edilir.

Ebeveyn Koçluğu:

Öğrenci koçluğu çalışmalarında zaman zaman aile ile birlikte ebeveyn koçluğu yapmak sürecin iki taraf içinde gelişimini sağlar ve aynı zamanda çift taraflı farkındalık yaratır.

Ebeveynler, çocuklarının içinde bulunduğu sınav sürecinden olumsuz etkilenebilir ve kendi kaygı seviyeleri de artabilir. Bu durum çocukların kaygı seviyesinin daha da artmasına sebep olur. Aynı zamanda ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimi sağlıksız bir hale getirebilir. Böyle bir durumda ebeveyn koçluk seanslarıyla anne babaların bu sürecin üstesinden nasıl gelecekleri, kendi düşünce ve duygu sistemlerinin farkına varıp bunu nasıl yöneteceklerinin yollarını keşfetmeleri sağlanır.

 

9 Öğrenme stili ve Koçluk:

Öğrenciler bu çalışma ile hem kendi öğrenme stillerini keşfedebilir hem de öğrenme yeteneklerini nasıl esnetebileceklerini öğrenmiş olurlar. Böylece öğrenciler, yeni öğrenme stilleri geliştirilerek yaşamlarında değişim, gelişim ve uyum sağlama konularında ilerlemiş olurlar.

Duygusal Çeviklik Koçluğu:

Duygusal Çeviklik Koçluğu öğrencinin öfke, üzüntü gibi olumsuz duyguları yaşamasına sebep olan durumları fark etmesini, bu farkındalıkla duygularını tanımasını ve yönetmesini sağlayan bir koçluk çalışmasıdır. Bu program sonucunda öğrenci stresini nasıl hafifleteceğini, sorumluluklarını yerine getirmede nasıl disiplini sağlayacağını ve zor anları nasıl yöneteceğini öğrenmiş olur.