Çalışmalarımızda Mizaç Ve Değerin Önemi

Çalışmalarımızda Mizaç Ve Değerin Önemi

DUYGU – DÜŞÜNCE VE EYLEM MERKEZLERİNİ TANIMAK

 

Kalp-Duygu Merkezli Mizaç Tipleri

İki, Üç ve Dört mizaç tipleri dünyayı duygusal zekâ ile algılama eğilimindedirler. Mücadele ettikleri temel duygu, üzüntü ve mahçubiyettir. Çevrelerindeki insanlarla ilişki kurmak, sevildiklerini hissetmek ve diğerlerinin onlara nasıl tepki verdiklerini algılamak için duygularını kullanırlar,  onay ve kabule ihtiyaç duyarlar. İkiler, hoş görülebilir bir imaj yaratmaya çalışır ve kendi değerlerinin doğrulanması için başkalarıyla ilgilenirler. Üçler başarılı bir imajı yansıtmak için çalışır  ve başardıkları şey için başkalarının saygısını ve hayranlığını ararlar. Dörtler, eşsiz veya farklı bir imaj yaratmaya çalışır ve  duygusal duyarlılıklarını kullanırlar. Enneagram tip Üç, Kalp Merkezli mizaç tipinin çekirdek tipidir; İki ve Dört stilleri tip üçün  varyasyonlarıdır.

Düşünce Merkezli Mizaç Tipleri

Düşünsel Merkezli mizaç türleri Beş, Altı ve Yedidir. Mücadele ettikleri temel duygu, korku ve endişedir. Beşler korkuları anlayarak geri çekilerek  korkuya tepki verirler. Altılar, en kötü senaryoları öngörerek ve neyin ters gidebileceğini önlemeye yönelik planlar tasarlayarak tepki verir. Yediler, korkudan hızlı bir şekilde keyifli olanaklara dönüşen farklı bir yol izler. Çoğu yediler korkuyor görünmeseler de, aslında bir kaçınma reaksiyonu sergileyerek korku ve acıdan kaçarlar.  Enneagram tip altı, düşünsel merkezli mizaç tipinin çekirdek tipidir; Beş ve Yedi tiplerinde Enneagram tip altının  varyasyonları vardır.

Eylemsel Merkezli Mizaç Tipleri

Sekiz, Dokuz ve Birler eylemsel merkezli mizaç tiplerindendir. Mücadele ettikleri temel duygu öfkedir.  Sekizler öfkelerini sık sık ve doğrudan ifade etme eğilimindedir. Birisine yapılan adaletsizlik, başkalarında görülen zayıflık, veya yalan söyleyen biri tarafından uyarılabilirler. Dokuzlar doğrudan öfke ve çatışmayı önleme eğilimindedirler, huzur, uyum ve rahatlık hissini tercih ederler. Çok derinde gömülü olan öfke, bir şeyleri görmezden gelindiğinde ya da bir şey yapmaya zorlandıklarında, pasif-saldırgan bir davranışa dönüşebilir. Birlerin öfkesi ise kusursuzluk isteğinden kaynaklanır, patlamalar ve küskünlük alevleri ile kendini gösterir. Birler ayrıca, kendi öfkesine yenilir yani  içe dönük öfke yaşarlar. Enneagram tip Dokuz,  Sekiz ve  tip Bir  varyasyonları olan üç Eylemsel Merkezli Mizaç tipinin çekirdek tipidir.

Değerlerinizi nasıl tanımlarsınız? Kabul etmek gerekir cevap vermek kolay değil… Dilerseniz, bu soruya cevap vermeden önce, değerlerin ne olduğunu tanımlayalım. Değerleriniz, yaşamımız ve çalışma şeklimizi belirleyen önemli olduğuna inandığımız yaşam pusulalarımızdır. Önceliklerimizi hayatımızın istediğimiz gibi gidip gitmediğini belirleyen uyarıcılardır. Yaptığınız şeyler ve davranışlar değerlerinizle eşleştiğinde, yaşamınızdan memnun kalırsınız. Ancak bunlar kişisel değerlerinizle uyuşmadığında gerçek bir mutsuzluk kaynağı olabilir. Bu yüzden değerlerinizi belirlemek için bilinçli bir çaba sarf etmek çok önemlidir.

Aynı zamanda değerler, siz onları fark etseniz de, etmeseniz de vardır. Değerlerinizi kabul ettiğinizde ve onları onurlandıran kararlar verdiğinizde yaşamınız çok daha doyumlu olacaktır. Örneğin, rekabete değer vermiyorsanız ve oldukça rekabetçi bir ortamda çalışıyorsanız, işinizden memnun olur musunuz? Eğlence değeriniz çok ön planda ve çok ciddi bir işte çalışıyorsunuz? Kendinizi nasıl hissedersiniz? Stres ve bir iç çatışma hisseder misiniz?

Bu tarz durumların üstesinden gelebilmek için değerlerimizi netleştirmek bize yardımcı olacaktır. Kişisel değerlerimizi fark ettiğimizde, onları nasıl onurlandıracağımıza dair kararlar alabiliriz.

Yaşamımız için önemli olan soruları yanıtlayabiliriz.

Kendi işimi kurmalı mıyım?

Hangi iş benim daha uygun?

Bu fırsatı kabul etmeli miyim?

Yeni bir yol izlemeli miyim?

Beni mutlu edecek iş ne olurdu?

Gelecekten beklentilerim neler?

Tüm bu soruları yanıtlayabilmek, hayatımızdaki gerçek öncelikleri anlamak ve kendi adımıza en iyi yönü belirlemek adına DEĞERLER pusulasına ihtiyacımız var. Değerlerinizi tanımlamak ve anlamak zor ve önemli bir alıştırmadır. Kişisel değerleriniz, kim olduğunuzun ve kim olmak istediğinizin merkezi bir parçasıdır. Hayatınızdaki bu önemli faktörlerden daha fazla haberdar olarak, onları her durumda en iyi seçimi yapmak için bir rehber olarak kullanabilirsiniz.

Hayatın bazı kararları gerçekten en çok neye değer verdiğinizi belirlemekle ilgilidir. Birçok seçenek makul göründüğünde, değerlerinize güvenmek faydalıdır ve sizi doğru yöne yönlendirmek için güçlü bir yol gösterici güç olarak kullanır.